måndag 26 juni 2017

19 augusti är det dags - Inbjudan till årsmöte och Smålands museumChristina Nilssons Släktförening                                 INBJUDAN/KALLELSELördagen den 19 augusti 2017

Samling kl 11.00 vid entrén till Smålands museum
Vi gör en gemensam rundvandring på Smålands museum. Fokus förstås på alla spännande föremål med anknytning till vår Christina. Allt från hennes myntsamling till de berömda smaragderna.

Efter besöket där tar vi oss till Snugge för lunch. Där vankas det smörgåstårta både av traditionellt och modernt slag. Lite musikunderhållning hoppas vi också på, så många sång- och musikbegåvningar som vi har i släktleden.

Efter årsmötesförhandlingarna, se dagordning och ärenden på baksidan, blir det sedvanligt kaffe med ostkaka, sylt och grädde.


Allt detta till priset av 100 kr per person. Välkommen att anmäla deltagande till Marita Bengtsson via e-post marita.bengtsson@gmail.com eller tel nr 0768-750600. Meddela ev behov av specialkost. Sista anmälningsdag 12 augusti.


VÄLKOMNA

Styrelsen

Christina Nilssons släktförening


Dagordning för årsmötet 2017-08-19

11.     Årsmötet öppnas

22.     Godkännande av dagordning

33.     Årsmötet utlyst enligt stadgar

44.     Val av ordförande för mötet

55.     Val av sekreterare för mötet

66.     Val av två justeringsmän för mötet

77.     Nya medlemmar

88.     Styrelsens verksamhetsberättelse

99.     Kassörens rapport om ekonomin

110.  Revisionsberättelse

111.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

112.  Val av ledamöter i styrelsen.

Förra årsmötet valdes alla på ett år. Vi återgår till att följa stadgarna och föreslår omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist och på ett år Håkan Dackman, Johan Sönnerstedt och Marita Bengtsson. En plats är vakant, välkommen med förslag!

113.  Val av revisorer

114.  Medlemsavgifter

115.  Budgetförslag

116.  Övriga frågor

tisdag 13 juni 2017

Öppettiderna för guidning klara!Öppettiderna för guidning i sommar är sedan en tid klara! Se även under fliken guidning.

Snugge ligger 15 km söder om Växjö, skyltat från riksväg 23.


ÖPPET: Tors-söndag kl 11-17 under juli och fred-söndag 1:a helgen i augusti.

ENTRE: vuxna 40 kr. 
Besökare med buss och övriga grupper mottages under maj-september.
Tid för bokning gm Birgitta Petersson 070-401  49 70
                                Mona-Greta Petersson 0470-752 056, (070-357 20 46)
Guidning av Christina Nilssons släktförening, som också vårdar museet.

Christina Nilssons släktförening – c/o ordf. Marita Bengtsson, Ödetofta Björkelund, 36 335 TOLG,
0768-750 600.

tisdag 30 maj 2017

Sommarförberedelser! - och inbrott..suck!!

Olle och Birgitta Petersson har arbetat med att ställa Snugge i form för sommaren kratta, ansa och klippa gräs mm.


- men vi har också drabbats av inbrott - gräsklipparbatteriet  stulet. Vi suckar över dessa marodörer som förstör!


onsdag 10 maj 2017

Ny version av släktförteckningen finns nu uppdaterad.

Håkan Dackman har ställt samman en ny version av släktförteckningen som finns som länk på hemsidan.
 
Denna sammanställning omfattar fem generationer räknat från Christina Nilssons farföräldrar resp. morföräldrar  fram till början av 1900-talet.
Om du vill ha en utförligare version (50 sidor) med personer födda fram till ca 1945,  kan du beställa den från h.dackman@telia.com. Priset är 50 kr om du vill ha den som pdf-fil, 60 kr om du vill ha med posten. Beloppet betalas till Christina Nilssons släktförening, plusgiro 485 44 53-0.

 

fredag 3 mars 2017

Rickard Söderberg med Christina Nilsson in på bara skinnet!


Tenoren Rickard Söderberg håller på att tatuera in en bild av Christina på sin arm. 

På Instagram har Rickard Söderberg lagt upp en bild där han håller på att tatuera in Christina Nilsson på sin högra arm så att hon kan sjunga duett med Callas och de andra han har där!

Stefan Ljungqvist har noterat denna händelse som vi gillar!


tisdag 14 februari 2017

Vinter på Snugge!


Olof Petersson har idag tagit dessa vackra vinterbilder från Snugge.

Kosta varmast i landet med 13,5°.
måndag 19 december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

Ett gammalt år är på väg ut och ett nytt på väg in. Vi ville ha en snygg vinterbild från Snugge för detta julkort - men det är inte ett sådant år. Vädret är grått och någon snö blir det inte till jul. Så därför  en sommarbild från ladugården som också finns på baksidan av den fina skrift som Länsstyrelsen tagit fram om kulturminnet Snugge.


Glädjande är att bitarna om släktföreningens engagemang avseende Snugge fallit på plats. Årsmötet gav sin inriktning att föreningens verksamhet ska fortsätta som hittills, vilket styrelsen jobbat vidare med.

För vinterförvaring av våra känsliga klänningar och andra artiklar har vi inlett ett samarbete med Villa Vik som också förvarar Christina Nilsson Sällskapets material. Vi hoppas att det kan utvecklas positivt för alla parter.

Vi har diskuterat vad innebörden är för släktföreningen av den underhållsplan som tagits fram av länsstyrelsen. Ställs det nya högre krav som vi har svårt att möta eller går det att hantera?

Vi har under hösten haft ett bra möte och diskussioner med länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk (SFV). Vi har fått besked om att vi kan söka anslag för det tillkommande underhåll som följer med statusen som kulturminne. Några nya extra krav ställs inte på föreningen. Det som behöver göras utöver ren driftsunderhåll får diskuteras gemensamt. Med nytt avtal tar släktföreningen också fortsatt ansvar för ladugården som del i kulturminnet.

Sly ner mot sjön har tagits ner av SFV och tanken är att vi ska kunna ha en fri siktyta mot Madsjön.
Kulturminnet omfattar ett större område än tidigare. Om vi ska kunna använda detta och utveckla trädgården ytterligare har vi inget svar på idag.


God Jul och Gott Nytt År!