lördag 14 oktober 2017

Christina Nilsson Stipendiaterna i Skatelöv den 2 september!Stipendiaterna som blev utsedda 2016 var sopranen Sabina Bisholt
och Ludvig Wallmark-Rydberg. På konserten i Skatelöv sjöng Sabina Bisholt sopran
och Anton Eriksson, baryton 2006 års stipendiat. Ludvig var förhindrad och ersattes av
Anton Eriksson. Stipendiaterna undehöll med sång till ackompanjemang av Bénédicte Haid på flygel.Christina Nilsson Sällskapets ordförande Jan-Olof Johansson
till vänster inne på efterfesten i församlingshemmet Skatelöv.tisdag 10 oktober 2017

21 augusti - kören Stämbandet på Snugge!

Den 21 augusti fick vi besök av kören Stämbandet på Snugge. De 20 körmedlemmarna fick en presentation av Christinas bakgrund och vidare sång- och operakarriär.

Olof Petersson har tagit bilderna.20 augusti - Christinas födelsedag uppmärksammas på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi!

Som vanligt högtidlighölls Christina Nilssons födelsedag den 20 augusti med musik och blommor på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi.Fler bilder från årsmötet!

Här kommer ytterligare ett par bilder från årsmötet, på museet och Snugge, som Olof Petersson har tagit.onsdag 23 augusti 2017

Årsmöte har hållits på Smålands museum och på Snugge!

Årets årsmöte har hållits den 19 augusti.

Årsmötet inleddes på Smålands museum där deltagarna gick runt och tittade på det som fanns utställt av Christina Nilssons skänkta inventarier - bl a i myntkabinettet och det särskilda rum som skildrar hennes karriär.

Birgitta Petersson spelade för oss på museets gamla 1700-tals orgel och vi sjöng ett par sånger.

Därefter for vi till Snugge som var i sin bästa skrud. Olof Petersson och Birgitta har gjort ett fint arbete med Snugge. Rabatter, gångar och själva huset var väl förvaltat under året. Olof redogjorde för vad som genomförts under året. Även interiört hade Birgitta gjort Snugge inbjudande och välkomnande.

Marita hade ordnat med lunch och efter årsmötet trakterades vi - som vanligt - med ostkaka och kaffe.

Årsmötet hade ingen dramatik utan det gamla året lades till handlingarna, styrelsen fick ansvarsfrihet och valdes för nytt mandat. Roland tackade styrelsen och andra för ett gott arbete.Juvelarian - bok på gång om historien om Christinas juveler.Den spännande historien om Christina Nilssons juveler som hon fick av den ryske tsaren kommer i bokform.
Boken kommer ut den 20 september och presenteras på Smålands museum den 22 september.

måndag 26 juni 2017

19 augusti är det dags - Inbjudan till årsmöte och Smålands museumChristina Nilssons Släktförening                                 INBJUDAN/KALLELSELördagen den 19 augusti 2017

Samling kl 11.00 vid entrén till Smålands museum
Vi gör en gemensam rundvandring på Smålands museum. Fokus förstås på alla spännande föremål med anknytning till vår Christina. Allt från hennes myntsamling till de berömda smaragderna.

Efter besöket där tar vi oss till Snugge för lunch. Där vankas det smörgåstårta både av traditionellt och modernt slag. Lite musikunderhållning hoppas vi också på, så många sång- och musikbegåvningar som vi har i släktleden.

Efter årsmötesförhandlingarna, se dagordning och ärenden på baksidan, blir det sedvanligt kaffe med ostkaka, sylt och grädde.


Allt detta till priset av 100 kr per person. Välkommen att anmäla deltagande till Marita Bengtsson via e-post marita.bengtsson@gmail.com eller tel nr 0768-750600. Meddela ev behov av specialkost. Sista anmälningsdag 12 augusti.


VÄLKOMNA

Styrelsen

Christina Nilssons släktförening


Dagordning för årsmötet 2017-08-19

11.     Årsmötet öppnas

22.     Godkännande av dagordning

33.     Årsmötet utlyst enligt stadgar

44.     Val av ordförande för mötet

55.     Val av sekreterare för mötet

66.     Val av två justeringsmän för mötet

77.     Nya medlemmar

88.     Styrelsens verksamhetsberättelse

99.     Kassörens rapport om ekonomin

110.  Revisionsberättelse

111.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

112.  Val av ledamöter i styrelsen.

Förra årsmötet valdes alla på ett år. Vi återgår till att följa stadgarna och föreslår omval på två år för Mona-Greta Petersson, Båge Berglund, Stefan Ljungqvist och på ett år Håkan Dackman, Johan Sönnerstedt och Marita Bengtsson. En plats är vakant, välkommen med förslag!

113.  Val av revisorer

114.  Medlemsavgifter

115.  Budgetförslag

116.  Övriga frågor