fredag 18 maj 2018

Maj månad och full aktivitet på Snugge!

Olof Petersson har tagit härliga vårbilder från Snugge.

Snugge är iordningställt för sommaren. Vägen har fått ny grusbeläggning. Olof har bytt ett 30-tal takpannor med hjälp av lift. Gräset är klippt och minnesstenen har fått blommor vid foten.

Säsongen har startat intensivt. Bokade bussresor har tagits emot och guidats av Mona-Greta och Birgitta med mer än hundra besökare totalt.fredag 22 december 2017

God Jul 2 - siktgata mot Madsjön!


Alldeles nya bilder från Snugge som Olof Petersson tagit kommer här. Den länge önskade siktgatan mot Madsjön finns nu att se.
God Jul och Gott Nytt År!

torsdag 21 december 2017

God Jul och Gott Nytt År!Frågan om Christina Nilssons smaragder, se boken Juvelarian, har varit aktuell så här i slutet på året.

Nationalmuseum ville ha tillbaka sitt smycke för en utställning med anledning av Nationalmuseets nyöppnande. Frågan har nu lösts till ömsesidig båtnad för både Smålands museum och Nationalmuseum. Smålands museum lånar ut hela smaragdsmycket för utställningen i Stockholm och får i gengäld låna medaljer och annat som Nationalmuseum ärvt av Christina Nilsson. När utställningen på Nationalmuseum är klar återgår hela smycket till Smålands museum.

För oss som vill att så mycket som möjligt av Christina Nilssons arv skall visas ger det två anledningar till museibesök, i Växjö och i Stockholm nästa år med nya utställningar.

God Jul och Gott Nytt År!

lördag 25 november 2017

Snugge i vintervila!

Snugge har nu ställts i ordning för vintern.

En del av det som visas under säsongen kan nu ses på Villa Vik.

Olof Petersson har tagit snöbilderna.lördag 14 oktober 2017

Christina Nilsson Stipendiaterna i Skatelöv den 2 september!Stipendiaterna som blev utsedda 2016 var sopranen Sabina Bisholt
och Ludvig Wallmark-Rydberg. På konserten i Skatelöv sjöng Sabina Bisholt sopran
och Anton Eriksson, baryton 2006 års stipendiat. Ludvig var förhindrad och ersattes av
Anton Eriksson. Stipendiaterna undehöll med sång till ackompanjemang av Bénédicte Haid på flygel.Christina Nilsson Sällskapets ordförande Jan-Olof Johansson
till vänster inne på efterfesten i församlingshemmet Skatelöv.tisdag 10 oktober 2017

21 augusti - kören Stämbandet på Snugge!

Den 21 augusti fick vi besök av kören Stämbandet på Snugge. De 20 körmedlemmarna fick en presentation av Christinas bakgrund och vidare sång- och operakarriär.

Olof Petersson har tagit bilderna.20 augusti - Christinas födelsedag uppmärksammas på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi!

Som vanligt högtidlighölls Christina Nilssons födelsedag den 20 augusti med musik och blommor på Tegnerkyrkogården i sällskapets regi.